răng sữa là răng gì?

Răng sữa là gì? Các chuyên gia y tế cho rằng, răng sữa chính là những chiếc răng được mọc trong thời kỳ trẻ còn bú mẹ. Đây được xem là bộ răng tồn tại ở giai đoạn tăng trưởng và phát triển quan trọng nhất của ở trẻ.
Răng sữa là những chiếc răng mọc đầu tiên, hình thành trong giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ từ 4-24 tháng tuổi, đang bú mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.