sữa bịch vinamilk 220ml bao nhiêu calo?

1 bịch sữa tươi không đường thường thiết kế theo hộp, túi có dung tích từ 180 đến 220ml, nên có khoảng 50 – 80 calo. 100ml sữa tươi không đường có khoảng 50 calo. 100 ml sữa tươi không đường của Vinamilk có chứa khoảng 50 calo, tương tự sữa không đường thông thường.
1 bịch sữa tươi không đường thường thiết kế theo hộp, túi có dung tích từ 180 đến 220ml, nên có khoảng 50 – 80 calo. 100ml sữa tươi không đường có khoảng 50 calo. 100 ml sữa tươi không đường của Vinamilk có chứa khoảng 50 calo, tương tự sữa không đường thông thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.