sữa blackmore pha nhiệt độ bao nhiêu?

Riêng một số dòng sữa của Úc như sữa S26 và sữa Blackmores sẽ pha với nước ở nhiệt độ khoảng 45- 50 độ C là phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.