sửa chữa máy lạnh?

Bảng giá dịch vụ sửa máy lạnh

Diễn giải Công suất Đơn giá
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) 1.0 – 1.5 HP 550.000đ – 650.000đ
2.0 HP 680.000đ – 750.000đ
Thay block máy lạnh 028.7300.0204 (Tùy thuộc vào nguồn hàng)
SỬA CHỮA VÀ LINH LIỆN KHÁC

Leave a Reply

Your email address will not be published.