sửa chữa máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Để sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời với tình trạng nàythì phải hàn lại ống PPR mới, thay thế các co nối, gia cố cho ống thông hơi được vững chắc, tránh ngã vào thành ống thủy gây hư hỏng máy nước nóng năng lượng mặt trời Thay ống chân không thu nhiệt bị bể
Bảng Giá Sửa Chữa Máy Năng Lượng Mặt Trời

Dịch Vụ DVT Đơn Giá
Ron 25 Cái 30,000 đ
Phao Phụ Bồn Nước Nóng Cái 600,000 đ
Công Thay Ron Cái 150,000 đ
Công Thay ống thủy tinh Máy / lần 200,000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.