sữa đậu nành không đường bao nhiêu calo?

Sữa đậu nành thường 127 calo. Sữa đậu nành thường không đường 80 calo. Sữa đậu nành nguyên chất 110 calo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.