sữa hâm 40 độ để được bao lâu?

Sữa mẹ hâm 40 độ để được bao được bao lâu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Phần lớn, việc hâm nóng sẽ dựa trên nhiệt độ bình ủ để xác định chính xác. Với nhiệt độ hâm là 40 độ C, sữa mẹ có thể sử dụng trong vòng 3-4 tiếng sau khi hâm.
Sữa mẹ sau khi vắt ra ủ nóng, ủ ấm ở 40 độ C chỉ nên sử dụng trong vòng 1 giờ đầu. Nếu quá 1 giờ thì mẹ không được cho bé dùng loại sữa này, hoặc cũng không được hâm nóng lại tiếp hay đem vào tủ lạnh bảo quản tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.