sữa là gì?

Sữa là một loại thực phẩm lỏng giàu chất dinh dưỡng, màu trắng được sản xuất bởi các tuyến vú của động vật có vú. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng khác bao gồm protein và đường sữa. Trên toàn thế giới, hơn sáu tỷ người tiêu thụ sữa và các sản phẩm sữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.