sửa laptop bị vô nước bao nhiêu tiền?

Bảng giá sửa laptop bị vào nước

Các Bệnh Vệ Laptop Giá Sửa Chữa
Sửa Màn Hình Bị Nước vào 500.000 – 1.000.000 VNĐ
Sửa Bàn Phím bị nước vào 350.000 VNĐ – 450.000 VNĐ
Vệ Sinh Laptop bị nước vào 200.000 VNĐ
Sửa Main bị nước vào 350.000 VNĐ – 550.000 VNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.