sửa màn hình máy tính bị sọc?

II. Cách sửa lỗi màn hình laptop bị sọc đơn giản

  1. Kiểm tra cáp màn hình. Khi màn hình laptop bị sọc, rất nhiều người không kiểm tra cáp màn hình mà đa phần sẽ bỏ qua.
  2. Cài lại driver card màn hình hoặc cài lại Win.
  3. Hàn lại VGA hoặc bỏ VGA thay bằng mainboard.
  4. Thay màn hình laptop.

Leave a Reply

Your email address will not be published.