sửa máy in tại thành phố thủ đức?

Tin rằng đây là công ty sửa máy in ở Thủ Đức tốt nhất mà bạn có thể tin tưởng.

3. Sửa máy in ChuyenvienIT – Thủ Đức.

Dịch vụ Đơn giá
Máy in bị lem, đen tờ giấy 120.000 – 750.000đ
Bản in bị mờ 150.000 – 350.000đ
Máy in ra giấy trắng 350.000 – 850.000đ
Máy in thiếu màu, sai màu 150.000 – 650.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.