sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời quận 2?

Bảng giá sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời quận 2

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l 600.000đ – 700.000đ
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l 700.000đ – 900.000đ
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l 1.000.000đ – 1.200.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.