sữa nan bao nhiêu tiền?

Sữa Nan Nga số 1: dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi lon 800g giá 400.000đ. Sữa Nan Nga số 2: dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi lon 800g giá 400.000đ. Sữa Nan Nga số 3: dành cho trẻ từ 12-18 tháng tuổi lon 800g giá 400.000đ. Sữa Nan Nga số 4: dành cho trẻ trên 18 tháng tuổi lon 800g giá 400.000đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.