sữa similac 0 6 tháng có mấy loại?

Sữa bột Similac Newborn Eye-Q Gold Label 900g dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Sữa bột Similac Eye-Q 2 HMO 900g Gold Label dành cho bé ở độ tuổi từ 6-12 tháng tuổi. Sữa bột Similac Eye-Q 3 HMO 900g Gold Label dành cho bé từ 1-2 tuổi. Sữa Similac cho bé trên 2 tuổi
Dòng sữa bột Similac hiện đang chia thành 4 loại chính sau:

  • 3.1 Sữa bột Similac dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi.
  • 3.2 Sữa bột Similac dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi.
  • 3.3 Sữa bột Similac dành cho trẻ 1 tuổi đến 3 tuổi.
  • 3.4 Sữa bột Similac cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.