sữa vắt ra để ngăn mát được bao lâu?

Trong trường hợp mẹ vắt và trữ sữa trong ngăn mát tủ lạnh thì thời gian bảo quản tối đa là từ 1 – 3 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.