trẻ mấy tháng ăn được vú sữa?

Vú sữa ngọt, mềm, dễ ăn nên mẹ có thẻ cho bé ăn từ giai đoạn ăn dặm (6 tháng tuổi).

Leave a Reply

Your email address will not be published.