túi thần kỳ sữa kun để làm gì?

Chính vì vậy, chiếc ‘túi thần kỳ’ cũng chính là chỗ để các bé cầm nắm sản phẩm, giúp không bị bỏng tay. Thứ hai, chiếc ‘túi thần kỳ’ chứa đầy không khí bên trong được tạo ra nhằm giúp gói sữa không bị chìm xuống đáy ao hồ, đại dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.