vú sữa ra hoa vào tháng mấy?

Hoa và quả; Hoa của vú sữa Lò Rèn có màu trắng đặc trưng, ánh tím, mùi thơm ngào ngạt; Đối với vú sữa Bắc Thảo thì ra hoa rất sớm, nở rộ từ tháng 3 đến tháng 4 dương lịch và trước cây vú sữa Lò Rèn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.