cách sửa bàn phím máy tính?

Hãy hãy thử một số cách khắc phục nhanh bên dưới đây.

  1. Sửa lỗi các phím của bàn phím ngừng hoạt động.
  2. Kiểm tra nhanh.
  3. Vệ sinh bàn phím.
  4. Khởi động lại máy tính.
  5. Sử dụng bàn phím khác.
  6. Kiểm tra cài đặt khu vực hoặc ngôn ngữ
  7. Điều chỉnh cài đặt nhập bàn phím.
  8. Cài đặt lại trình điều khiển bàn phím.

Leave a Reply

Your email address will not be published.