cách sửa file pdf trên máy tính?

Cách chỉnh sửa file PDF trên máy tính bằng Adobe Acrobat Sau đó, các bạn mở Adobe Acrobat lên rồi tìm và click chọn mục Open File. Bước 2: Tiếp theo, các bạn tìm và chọn File PDF mà bạn muốn sửa sau đó chọn mục Open để mở file trên ứng dụng. Bước 3: Sau đó, ở bên phía khung bên phải lựa chọn Edit PDF để chỉnh sửa file.

Leave a Reply

Your email address will not be published.