cách sửa lỗi đếm từ của máy giặt toshiba?

3. Cách Sửa Lỗi Đếm Từ Của Máy Giặt Toshiba

  1. 3.1. Kiểm tra mâm từ Khi máy giặt báo lỗi đếm từ, chúng ta cần kiểm tra mâm từ trong trường hợp mẫu máy giặt là inventer.
  2. 3.2. Kiểm tra dây kết nối. Chưa dừng lại ở đó, bạn cần tiến hành kiểm tra phần dây kết nối từ đầu giờ cho đến Board mạch.
  3. 3.3. Tháo lắp mạch máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.