cách sửa máy in bị lỗi?

Bước 1: Mở Start Menu trên máy tính, laptop của bạn > Tìm kiếm và mở Control Panel. Bước 2: Tại mục Hardware and Sound, chọn View devices and printers. Bước 3: Click chuột phải vào thiết bị máy in cần khắc phục lỗi > Chọn Troubleshoot. Bước 4: Hệ thống Windows tự động kiểm tra lại toàn bộ quy trình và khắc phục lỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.