cây sưa có tác dụng gì?

Gỗ sưa không chỉ có tác dụng làm đẹp, nó còn có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Dùng bột gỗ sưa hòa với dấm trắng, sau đó đắp vào chỗ khớp bị xưng, cứ 10 ngày một liệu trình chữa trị, khoảng 3 liệu trình như vậy xương khớp sẽ gần như hết đau nhức. Thực tế, gỗ sưa có tác dụng như vậy là do nó có thể điều hòa khí huyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.