cây vú sữa có mấy loại?

Cây vú sữa có mấy loại

  • Vú Sữa Lò Rèn. Vú sữa Lò Rèn đã trở thành “thương hiệu độc quyền” của tỉnh Tiền Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung.
  • Vú Sữa Bắc Thảo.
  • Vú Sữa Bảy Núi (An Giang)
  • Vú Sữa Bơ Đồng Tháp.
  • Vú Sữa Hoàng Kim.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.