cơ quan di chuyển của sứa là gì?

Hầu hết sứa sử dụng dòng chảy của đại dương làm phương thức di chuyển chính của chúng. Tuy nhiên, chúng sử dụng động cơ phản lực nếu cần tự di chuyển. Chúng ép cơ thể để đẩy các tia nước từ dưới cơ thể lên.
+ Khi di chuyển, sứa co bóp dù\(\rightarrow\)đẩy nước ra qua lỗ miệng \(\rightarrow\)tiến về phía trước và ngược lại. + Sứa và thủy tức có cấu tạo chung giống nhau, nhưng sứa thích nghi với đời sống di chuyển ở biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published.