đắp mặt nạ nghệ sữa chua tuần mấy lần?

Theo đó, dù là mặt nạ tinh bột nghệ hay bất cứ loại mặt nạ nào thì trung bình mỗi tuần chỉ nên đắp mặt nạ 2-3 lần là tốt nhất, không nên lạm dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.