dịch vụ sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Bảo An Khang là công ty sửa chữa Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy nước nóng năng lượng mặt trời dùng cho hộ gia đình, resort, khách sạn, nhà hàng
Bảng Giá Sửa Chữa Máy Năng Lượng Mặt Trời

Dịch Vụ DVT Đơn Giá
Ron 25 Cái 30,000 đ
Phao Phụ Bồn Nước Nóng Cái 600,000 đ
Công Thay Ron Cái 150,000 đ
Công Thay ống thủy tinh Máy / lần 200,000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.