hút sữa bằng máy đúng cách?

Nếu sử dụng máy vắt bằng điện, ban đầu hãy bật nó ở áp lực hút thấp, tăng dần cho đến khi đạt áp lực hút cao nhất mà bạn cảm thấy thoải mái. Hút mỗi bên vú từ 15 đến 20 phút. Sau khi kết thúc hút sữa bằng máy, bạn nên vắt sữa bằng tay để làm rỗng vú tốt hơn. Có thể sử dụng máy hút đôi để tiết kiệm thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published.