máy dập cốc trà sữa?

Máy dập nắp cốc là một trong những thiết bị trà sữa chuyên nghiệp dành cho các thương hiệu trà sữa, đồ ăn nhanh lớn tới nhỏ. Hiện nay có 3 loại máy là máy dập thủ công, máy bán tự động và máy tự động hoàn toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.