máy hút sữa bao nhiêu tiền?

– Máy hút sữa điện đơn Máy hút sữa Medela Swing: 4.190.000 đồng. Máy hút sữa Medela Mini Electric: 2.350.000 đồng. Máy hút sữa điện đơn Spectra Q: 1.480.000 đồng. Máy hút sữa Philips Avent: 4.150.000 đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.