răng sữa có bao nhiêu cái?

Thông thường, một bộ răng sữa của trẻ chỉ có khoảng 20 chiếc. Vậy nên, nếu trẻ có tình trạng mọc nhiều hơn 20 răng, thường là mọc thêm răng hàm.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.