răng sữa thay bao nhiêu cái?

Răng sữa thay bao nhiêu cái? Như bạn đã biết, những chiếc răng sữa được mọc đầu tiên khi ta 6 tháng tuổi, các răng tiếp theo sẽ mọc dần dần đến khi trẻ có thể tự ăn được. Như vậy, tổng số lượng răng sữa đầy đủ sẽ có là khoảng 20 chiếc.
Đối với những trẻ em bình thường, số lượng răng sữa phải thay của bé là khoảng 20 răng. Trẻ em sẽ rụng răng sữa để thay bằng răng vĩnh viễn theo những khoảng thời gian và thời điểm riêng của bé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.