sữa anlene có mấy loại?

Sữa Anlene được chia làm 2 loại chính: sữa Anlene dạng nước và sữa Anlene dạng bột nên đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Sữa Anlene dạng bột Đây là loại sữa đầu tiên của thương hiệu này.
Sữa bột Anlene 3 Khỏe

  • Anlene 3 Khỏe Gold (Dành cho người trên 40 tuổi)
  • Anlene 3 Khỏe (Dành cho người từ 19 – 45 tuổi)
  • Anlene 3 Khỏe Cà Phê (Dành cho người từ 19 tuổi trở lên)
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.