sữa chua cái là gì?

Sữa chua cái là một từ ngữ dùng để chỉ hũ sữa chua ban đầu bạn dùng để kết hợp với các nguyên liệu khác và trải qua quá trình lên men để tạo ra sữa chua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.