sửa chữa máy lọc không khi?

3- Bảng giá sửa máy lọc không khí

Nội dung Đơn giá
Máy lọc báo lỗi Gọi 0901 778 300
Sửa phím bấm không được ( không cảm ứng ) 550.000 – 650.000 VNĐ
Vệ sinh máy lọc không khí 450.000 VNĐ
Chuyển nguồn máy lọc không khí nội địa ( 110v sang 220v ) 600.000 – 700.000 VNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.