sữa chua th true milk cho be mấy tháng?

Trẻ mấy tháng ăn được sữa chua TH true MILK: trẻ được 2 tuổi là thích hợp nhất để sử dụng dòng sản phẩm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.