sửa chuột máy tính?

Contents

  1. Cắm chuột sang cổng kết nối khác.
  2. Khởi động lại máy tính.
  3. Lỗi chuột máy tính do phần cảm quang bị chặn.
  4. Bề mặt để di chuột không tốt.
  5. Lỗi chuột không dây máy tính.
  6. Tay cầm chuột khi có chất ẩm.
  7. Ngắt kết nối từ các thiết bị khác.
  8. Lỗi chuột máy tính do drivers cũ

Leave a Reply

Your email address will not be published.