sữa đặc làm từ gì?

Sữa đặc hay sữa cô đặc là sữa bò đã hút hết nước. Loại sữa này thường ở dạng sữa đặc có đường, cho thêm đường vào, hai thuật ngữ ‘sữa đặc’ và ‘sữa đặc có đường’ thường được sử dụng đồng nghĩa như nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.