sửa lò vi sóng không nóng sửa chữa máy tính?

Rút dây điện của lò vi sóng khỏi ổ cắm điện; Dùng cờ-lê để vặn ốc vít và khung vỏ bên ngoài lò; Tiếp đến bạn lấy đĩa thực phẩm và vòng xoay ra khỏi lò vi sóng; Sau đó tiến hành kiểm tra và sửa lò vi sóng không nóng:

Leave a Reply

Your email address will not be published.