sửa lỗi máy in không in được?

Nếu máy in không in được thì bạn có thể xử lý bằng các cách sau. Tắt nguồn máy in, khởi động lại máy in. Rút dây cáp kết nối máy in ra và cắm lại.
– Lỗi do IP trên máy in của bạn.

  1. Kiểm tra dây cáp kết nối.
  2. Khởi động lại máy tính.
  3. Kiểm tra nguồn điện máy in.
  4. Đảm bảo máy in không bị kẹt giấy.
  5. Để Windows tự sửa lỗi bằng Troubleshoot.
  6. Khởi động lại tiến trình Print Spooler.
  7. Máy in không nhận lệnh do lỗi IP trên máy in.
  8. Cập nhật Driver cho máy in.

Leave a Reply

Your email address will not be published.