sửa màn hình máy tính bị sọc bao nhiêu tiền?

Bảng Báo Giá Sửa Màn Hình Laptop Bị Sọc Tại Hà Nội

Pan Lỗi Màn Hình Laptop Giá Sửa Bảo Hành
Sửa màn hình bị sọc do lỗi màn hình 1.200.000 – 2.400.000 VNĐ 1 Tháng
Sửa màn hình laptop bị sọc do VGA 350.000 – 550.000 VNĐ 1 Tháng
Sửa màn hình laptop bị sọc do dây cáp 350.000 VNĐ – 450.000 VNĐ 1 Tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published.