sửa máy giặt?

Bảng giá dịch vụ sửa máy giặt tại nhà

Dịch vụ Đơn vị Đơn Giá
Ống nước xả Cái 250.000đ – 350.000đ
Sửa board mạch (dòng thường) Cái 650.000đ – 850.000đ
Sửa board mạch (dòng inverter) Cái 750.000đ – 1.000.000đ
IC nguồn Cái 550.000đ – 650.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.