sửa máy nén khí?

– Cách sửa chữa: Kiểm tra sự chênh lệc áp suất trước và sau khi tách dầu. Thay thế tách dầu nếu tách dầu cũ bị hỏng. Kiểm tra van hút có mở hoàn toàn, kiểm tra lọc khí có bị tắc không bằng chênh lệch áp suất trước và sau khi lọc khí. – Máy bơm khí nén bị hiện tượng dầu, nước trong đầu khí nén …

Leave a Reply

Your email address will not be published.