sửa máy tính bảng?

Bảng giá sửa máy tính bảng tham khảo

Dịch vụ Giá
Thay camera máy tính bảng Từ 150.000đ
Sửa lỗi phần mềm máy tính bảng 100.000đ
Thay màn hình máy tính bảng Từ 500.000đ
Thay cảm ứng máy tính bảng Từ 1.000.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.