sữa mẹ hâm lại để được bao lâu?

Ngoài kỹ thuật hâm sữa thì việc nắm rõ sữa mẹ sau khi hâm nóng để được bao lâu cũng rất quan trọng, vì nếu để quá lâu, sữa sẽ bị biến chất. Sữa mẹ khi vắt ra để ở nhiệt độ thường có thể để được 4 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.