sữa mẹ sau khi rã đông để được bao lâu?

Giống như sữa mẹ đã vắt ra, sữa mẹ sau khi đã rã đông hoàn toàn sẽ có thể để được ở ngoài nhiệt độ thường từ khoảng 6 – 8 tiếng. Đối với sữa mẹ đã được rã đông và hâm ấm nóng lại thì chỉ nên để khoảng 4 tiếng ở nhiệt độ phòng.
Sữa mẹ sau rã đông đã hâm nóng chỉ để ở nhiệt độ phòng trong tối đa 4 giờ hoặc đặt trong tủ lạnh tối đa 24 giờ. Loại bỏ sữa đông thừa nếu con không sử dụng hết sau 24h.

Leave a Reply

Your email address will not be published.