sữa mẹ trữ đông để được bao lâu?

Để sữa mẹ vắt ra ở ngăn đá tủ lạnh, giữ được 3 tháng. Lưu trữ trong tủ đông lạnh chuyên biệt < -18 độ C, có thể bảo quản sữa mẹ được tận 6 tháng. Sữa mẹ hút ra để được bao lâu Đối với loại tủ lạnh 2 cánh, có cánh riêng cho ngăn đá và ngăn mát, sữa mẹ vắt ra có thể để được 3 – 6 tháng. Đặc biệt nếu mẹ nào bảo quản sữa trong tủ kem, loại tủ đông chuyên dụng thì có thể giữ sữa trong 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, sử dụng càng sớm sẽ càng tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.