sữa milo cho trẻ mấy tuổi?

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi sữa Milo dành cho trẻ mấy tuổi là Milo có thể dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Và độ tuổi dùng tốt nhất là từ 6 tuổi trở lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.