sữa nan có mấy loại?

Hiện tại, sữa Nan HA cũng có 3 loại, phù hợp với từng độ tuổi khác nhau: Nan HA số 1: Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi. Nan HA số 2: Dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi.
Sữa Nan có mấy loại?

  1. Sữa Nan Nga. Sữa Nan Nga được sản xuất tại Nga, có hộp 400g và 800g được chia thành 4 loại tương ứng với các độ tuổi của bé:
  2. Sữa Nan Pro.
  3. Sữa Nan HA cho trẻ dị ứng.
  4. Sữa Pre Nan cho bé nhẹ cân hay thiếu tháng.
  5. Sữa Nan AL 110 cho bé tiêu chảy.
  6. Sữa Nan Gro 3.
  7. Sữa Nan kid 4.
  8. Sữa Nan chua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.