sữa pediasure hộp giấy pha sẵn giá bao nhiều?

Một hộp sữa Pediasure pha sẵn 110ml có giá khoảng 25.000 VNĐ. Một thùng sữa Pediasure 48 hộp 110ml thì giá khoảng 920.000 VNĐ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.